Proračun potrošne vašeg automobila!

* Kao decimal koristite tačku .
- Povratak na Maruti Club


Proračun potrošnje automobila prema natočenoj količini goriva

                            Cena lit. goriva
                Natočena količina goriva (lit.)

Pređeno km sa natočenom količinom (km)


Proračun potrošnje automobila prema natočenoj količini goriva
za doređenu svotu novca

                            Cena lit. goriva (RSD)
           Natočena količina goriva za
(RSD)
Pređeno km sa natočenom količinom
(km)


Proračun pređenih kilometara prema natočenoj količini goriva


Količina goriva lit.

Prosečna potrošnja automobila lit./100 km


Proračun pređenih kilometara prema natočenoj količini goriva za određenu svotu novca RSD

Natočena količina goriva RSD.
Cena lit. goriva RSD.
Prosečna potrošnja automobila lit./100 km

Proračun natočenih litara goriva prema pređenim kilometrima

Pređeni km sa natočenom količinom goriva
Prosečna potrošnja automobila lit./100 km


Proračun
cene natočenog goriva prema pređenim kilometrima

Pređeni km sa natočenom količinom goriva
Cena lit. goriva RSD.
Prosečna potrošnja automobila lit./100 km